Economie & beleid

De Groene Waaier verbindt!

De Groene Waaier moet voor alle participanten een economische impuls betekenen. Horecaondernemingen participeren als ‘parklocaties’ in het concept van het gedeelde verhaal (zoals: een cultuur- en natuurhistorische beekbiografie van het Buurserdal) met arrangementen en een integraal routeplan. Maar die ook inkomsten voor het gezamenlijke natuurgebied de Groene Waaier zelf genereren. In samenwerking met de gemeente en (sport)organisaties wil De Groene Waaier tot nieuwe verdienmodellen komen. Te denken valt aan toegesneden rood voor groen en/of rood voor rood regelingen voor het totale gebied, extra vergoedingen groen/blauwe diensten (aandeelsgewijze toekenning), betaald parkeren, sportactiviteiten en festivals in een vergoedingsconcept en het uitgeven van seizoensgebonden verblijfsplekken. Daarnaast is één regelgevingsloket voor de Groene Waaier noodzakelijk, een reducering van specifieke lasten, een professionele koppeling van arbeidsreintegratie-trajecten aan werkervaringsplekken enz.

Een vergroening van de industrie in haar algemeenheid, maar in het bijzonder aan de toegangspoort Stepelo, met het meest duurzame industriepark van Nederland, ondersteunt de basisgedachte van De Groene Waaier.