De Groene Waaier

Groen vormt de kern van Haaksbergen

De Groene Waaier is een samenwerkingsplan/-initiatief tussen de drie belangrijkste organisaties op natuurgebied in Haaksbergen: Het Lankheet, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De Groene Waaier heeft als doel om zowel natuurgebieden als het bedrijfsleven, de industrie, horeca, sportverenigingen, de gemeente Haaksbergen en betrokken burgers met elkaar te verbinden, waarbij de waarden van natuur en landschap voor Haaksbergen en omgeving steeds centraal staan. De Groene Waaier wil uitgroeien tot/is een community, die samenwerkingsinitiatieven ontplooit op het gebied van:

  • natuur & landschap
  • cultuur & recreatie
  • economie & beleid 

Hierbij is het de bedoeling dat de initiatieven aansluiten op behoeften die gesignaleerd worden vanuit de gemeenschap (de klant), en dat hierbij ook steeds wordt gekeken naar verdienmodellen voor de participanten.

Haaksbergen

Haaksbergen is een gemeente en dorp in het zuiden van Twente in de provincie Overijssel. Het dorp telt ca 18.000 inwoners. De gemeente telt 24.320 inwoners.

(1 april 2016 bron: CBS)

Naast het dorp Haaksbergen bestaat de gemeente uit de dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve en een aantal buurtschappen. De gemeente grenst aan de provincie Gelderland, Duitsland en de gemeenten Hengelo en Enschede

De eerste bewoners binnen de huidige gemeentegrenzen vestigden zich nabij Buurse langs de Buurserbeek, vermoedelijk reeds rond 800 v. Chr. Het dorp Haaksbergen ontstond veel later, rond 800 na Chr., als landbouwnederzetting verder stroomafwaarts aan dezelfde Buurserbeek. Hier zijn overblijfselen gevonden van een houten kerkje van rond het jaar 1000, de voorloper van de huidige St. Pancratius-kerk. De eerste vermelding van Haaksbergen dateert uit 1188 genaamd Hockesberghe. Aan het begin van de 14e eeuw ontstonden de marken, welke tot halverwege de 19e eeuw bleven bestaan. Onder het gericht Haaksbergen vielen de marken Brammelo, Langelo, Eppenzolder/Stepelo, Holthuizen, Boekelo en Haaksbergen/Honesch.

Rond 1400 werd de Buurserbeek, die tot dan toe door het dorp stroomde, verlegd en ten zuiden van Haaksbergen aangesloten op de Schipbeek. Hierdoor ontstond een waterverbinding met de IJssel. In de beek werd in 1548 de Oostendorper watermolen gebouwd. Deze werkt nog steeds en is vereeuwigd in Madurodam in Schevening. Ook de inn de 18e eeuw gebouwde korenmolen, genaamd De Korenbloem draait nog regelmatig.

Zoals in de rest van Twente werd vanaf het midden van de 19e eeuw de textielindustrie van groot belang. De fabriek van D. Jordaan & Zonen zorgde voor veel werkgelegenheid. Na de ineenstorting begin jaren zeventig van de textielindustrie in Twente, ontstond er voornamelijk kleinschalige industrie. In 2016 werd het plan De Groene waaier opgezet om de gemeente Haaksbergen, met haar veelheid aan natuurgebieden en landschappen, als duurzame en (natuurlijk) groene publiekstrekker op de kaart te zetten.