Natuur & Landschap

De Groene Waaier verbindt!

Het klimaatakkoord dat in het najaar van 2015 door bijna 200 landen in Parijs werd getekend vormt een belangrijk element van de kerngedachte van De Groene Waaier. Voor Haaksbergen, een gemeenschap die een positieve bijdrage wil leveren aan dit akkoord, vormen natuur en landschap de onderlegger van De Groene Waaier. Het binden en omzetten van de uitgestoten CO₂ vindt voortdurend plaats in de bossen, veengebieden, heidevelden en natuurlijke graslanden. Binnen de Haaksbergse natuur- en natuurlijke landschapsgebieden wordt een grote hoeveelheid CO₂ gebonden en compenseert een belangrijk deel van de uitstoot van Haaksbergen.

Een centraal uitgangspunt van De Groene Waaier is de samenwerking tussen de drie belangrijkste organisaties op natuurgebied: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Lankheet. Een natuurversterkingsplan is al in uitvoering en gericht op het ondersteunen van onderlinge migratie van planten en dieren. Hierbij zijn landschapsherstel, verbindingszones maar ook verkeersmaatregelen aan de orde. De natuur en haar flora en fauna moeten daarbij voorrang krijgen binnen de gemeentegrenzen: niet alleen in woorden maar ook in daden.

Overigens moet de gedachte verlaten worden dat de natuur ‘gratis’ is en kan blijven. De natuursubsidies lopen terug en zijn niet meer voldoende om natuurlijk landschap vitaal te houden. Terwijl dit belangrijker is dan ooit. Er moeten manieren worden gevonden om voor de instandhouding en versterking van de natuur meer financiële middelen te vinden.

Wilt u weten welke projecten de Groene Waaier heeft gerealiseerd en welke initiatieven worden ontwikkeld? Klik dan verder naar projecten.