Support for nature

Stichting De Groene Waaier is enkele jaren geleden door de leden aangewezen als centraal aanspreekpunt voor hen die sportieve activiteiten in het Haaksbergse buitengebied willen organiseren. Het gaat daarbij om activiteiten in en rond de gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Lankheet. 

Via de Stichting De Groene Waaier kunt u een vergunning krijgen voor wandeltochten, fietstochten, ATB-tochten, paardrijtouren (alleen op de routes waar dit is toegestaan) etc. U dient daarvoor een aanvraag in te dienen voorzien van de exacte routes waarover de tocht(en) gaan plaatsvinden. De aanvraag deint minimaal 30 dagen voor het te houden evenement ingediend te worden, zodat er zorgvuldig door betrokkenen naar kan worden gekeken. 

Met het afgeven van de vergunning zijn de handhavers van de aangesloten leden geïnformeerd over het evenement. Aan de vergunningverlening zit een financiële vergoeding voor De Groene Waaier gekoppeld. Deze wordt besteed aan de instandhouding van de Haaksbergse natuur in de door de leden beheerde gebieden. Het gaat daarbij om een minimaal bedrag per deelnemer.

In de vergunning wordt geregeld waar precies het evenement plaats mag vinden en wat de regels zijn om de natuur geen fysieke last van het evenement te laten ondervinden zoals achtergelaten rommel, beschadiging en overlast voor de flora en fauna.