Bloemenbermen brengen bijen terug in Haaksbergen

Wegbermen, slootkanten, tuinen en veldjes zijn essentieel voor het behoud en de versterking van een rijke natuur in onze gemeente. Als bloemrijke zones kunnen zij een heel belangrijke rol spelen voor vogels, insecten en bodemorganismen. Met het afnemen van het aantal insecten, zoals (wilde) bijen en vlinders, het aantal wormen en micro-organismen in de bodem en daarmee het aantal weidevogels, neemt ook de biodiversiteit schrikbarend af. Met elkaar kunnen we er heel concreet iets aan doen.

De natuurorganisaties van Haaksbergen hebben de handen ineengeslagen om samen met u het natuurlijke netwerk van wegbermen, slootkanten, tuinen en veldjes in het dorp en naar de natuurgebieden in onze gemeente te versterken. Zo worden de woonkernen via deze bloemrijke stroken en plekken weer verbonden met de grote natuurgebieden Buurserzand, Witte Veen, Haaksbergerveen en het Lankheet. Een levend netwerk waarlangs insectensoorten kunnen migreren en floreren en vogels kunnen foerageren, is wat ons voor ogen staat. Een belangrijke opgave die we samen met u, bewoners van de gemeente Haaksbergen, willen realiseren.

We beginnen met een aantal wegbermen, rond Haaksbergen en naar de dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve, welke leiden naar de genoemde natuurgebieden, optimaal in te richten met bloemmengsels. Het is een begin om te kijken en te laten zien wat mogelijk is om de natuur een handje te helpen. Ook willen we op deze manier met de bewoners van het dorp en de aanwonenden van de wegen tussen het dorp en de natuurgebieden, in gesprek komen. Een uitwisseling van gedachten, die wat ons betreft moet leiden tot het steeds verder uitbreiden van bloemrijke stroken.

Wat kunt u nú al doen? Via de hiernaast vermelde sites kunt u verder lezen over dit initiatief en hoe je met bloemmengsels alvast kunt experimenteren. Op deze sites kunt u ook uw ervaringen delen en met ons in gesprek komen. Hier vindt u ook de kaart met de wegen waar de bermen worden aangelegd.

Help mee aan een bloemrijke toekomst voor Haaksbergen!

De samenwerkende natuurorganisaties in Haaksbergen

IVN Haaksbergen
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen

Stichting De Groene Waaier
www.degroenewaaier.nl

Stichting Schaapskudde Haaksbergen
www.schaapskuddehaaksbergen.nl

Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen
www.natuurenmilieuhaaksbergen.nl

Imkervereniging De Heidebloem
www.imkervereniginghaaksbergen.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp