De Groene Waaier ontvangt wisselkunstwerk “Water Natuurlijk”

HAAKSBERGEN- De verrassing was groot toen het bestuur van de Groene Waaier in Haaksbergen te horen kreeg dat zij genomineerd waren voor een compliment. Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.

De Groene Waaier ontvangt dit compliment vanmorgen uit handen van Ellen Pot namens de fractie van Water Natuurlijk Vechtstromen voor hun samenwerking met natuurorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Lankheet. Het stimuleren van de natuur, het natuurlijk landschap en toerisme binnen de gemeente Haaksbergen en betrekken van jeugd (educatie), kunst en bedrijven bij de natuur. Een natuurversterkingsplan is al in uitvoering en gericht op het ondersteunen van onderlinge migratie van planten en dieren. Hierbij zijn landschapsherstel, verbindingszones maar ook verkeersmaatregelen aan de orde. De natuur en haar flora en fauna moeten daarbij voorrang krijgen binnen de gemeentegrenzen: niet alleen in woorden maar ook in daden.

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen
Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Op de foto voorzitter Wim Oltwater en penningmeester Maarten Jan Leppink van de Groene Waaier en overhandiger van het compliment van Water Natuurlijk Ellen Pot (foto rechtenvrij te gebruiken).

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Het wisselkunstwerk “Water Natuurlijk” wordt eens per twee jaar in de drie regio’s van Water Natuurlijk Vechtstromen uitgereikt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Myrte van Dijk, Water Natuurlijk vechtstromen@waternatuurlijk.nl tel 0628271675


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp