Groen cadeau voor Haaksbergse gemeenschap van De Groene waaier

Op 15 juli 2021 werden 6 Koningslindes geplaatst op de Markt in Haaksbergen. In verband met de sloop van leegstaande en onlangs uitgebrande panden aan de westzijde van de Markt, zijn de lindes tijdelijk voor de Pancratiuskerk neergezet. De bedoeling is dat zij aan de overzijde een semipermanente plek krijgen en daarna op den duur in het dorp geplant worden.

Bomen
De Groene Waaier heeft de bomen in bakken geschonken aan de Haaksbergse gemeenschap om de vergroening van de dorpskern te stimuleren en de verbinding centrum Dorp met de natuurgebieden te benadrukken. De vergroening door de plaatsing van 6 lindes sluit geheel aan bij hetgeen op alle fronten aan ‘natuurlijk denken’ binnen de gemeentegrenzen van Haaksbergen heeft plaatsgevonden. Zo worden de Molenstraat en een deel van de Markt in het najaar opnieuw aangelegd met groene zones. Ook The Gap met haar plannen van een (tijdelijk) park is een groen initiatief op dit gebied. De plaatsing past geheel bij de drie kernwoorden die Haaksbergen Natuurlijk centraal heeft gezet in de aanloop naar het plan 2030: sport, duurzaam en natuur. Met de schenking is een bedrag van ruim € 4000 gemoeid, geheel gefinancierd door De Groene Waaier. De kosten vallen op zich nog mee door de inzet van vrijwilligers bij het maken van de bakken. De bakken zijn overigens gemaakt van hout dat is gekapt op Het Lankheet en verzaagd is in de eigen houtzagerij.
De plaatsing vond in goed overleg plaats tussen het College van B&W, de woensdagochtendmarkt en de horecaondernemers.

Bermen
Daarnaast is er in de afgelopen twee jaar met de vrienden van DGW gewerkt aan de herkenbaarheid van natuur langs de verbindingswegen naar de Haaksbergse natuurgebieden. Zo zijn er bloemenbermen gezaaid langs onder andere de Buurserstraat en Peddedijk. De Vrienden van De Groene Waaier zijn Natuur en Milieu Haaksbergen, IVN Haaksbergen, Imkervereniging De Heidebloem en Stichting Schaapskudde Haaksbergen. Inmiddels hebben al deze partijen zich verzameld in de Natuurtafel Haaksbergen. Volgende stappen zijn onder andere het laten verwilderen van meerdere kilometers sloten in het Haaksbergse buitengebied om zo de biodiversiteit te stimuleren en water langer vast te houden.Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp