Ook De Groene Waaier was met twee Aanjagers aanwezig bij de laatste sessie op 26 november j.l. over de Toekomstvisie Haaksbergen 2030.

In de sessie in restaurant Evers ondersteunden zij van harte het scenario ‘duurzaam en sterk in de regio’ waarbij wel duidelijk de kanttekening werd geplaatst dat GROEN (door DGW vertaald als NATUUR) meer aandacht verdienen dan in dit scenario geschetst. Alleen aandacht voor groene bedrijvigheid is in de ogen van De Groene Waaier onvoldoende: onze natuur biedt aanvullend aan het scenario meer kansen en oplossingen. Denk daarbij aan het gebruik van grondstoffen uit die natuur en ontspanningsmogelijkheden op loop- en fietsafstand.

Het scenario ‘duurzaam en sterk in de regio’ sluit het beste aan bij het beleid dat DGW voorstaat: ‘Haaksbergen is in 2030 goed op weg een volledig klimaatneutrale gemeente te worden conform de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015’ (aldus het scenario).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp