Westpoort De Groene Waaier

Er zijn op dit moment plannen van het Waterschap Rijn en IJssel om de Buurserbeek waar mogelijk weer een natuurlijke bedding te geven. Sommige hooilanden zouden zoals vroeger, ‘stroomlanden’ kunnen worden. Bij veel regen kan de beek op die plekken weer ‘ademen’ overstromen waar het geen kwaad kan. Ook laaggelegen bossen kunnen best een dag of wat ondergedompeld worden, wanneer de nood hoog is. Een werkgroep van provincie, waterschap, het Lankheet en De Groene Waaier gaan onderzoeken of dit mogelijk is vanaf de Vloedstegenbrug en of dit beekdalplan te combineren is met het maken van de zogenaamde Westpoort, een toegang met parkeerplaats en voorzieningen bij de toekomstige afrit van de N/A18. Het vroegere haventje, de Poteerden Hook kan daar dan weer uitgegraven worden en deel uit gaan maken van deze Westpoort, mogelijk met een nieuw vaartraject voor de Buurser pot.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp